Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

Statistické údaje

06.04.2008 20:25


 

Počet obyvatel k 31.12.2015572
Obyvatelstvo podle věku k 31.12.2015věk:0-1494
věk:15-64405
věk:65+73
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 26.3.2011ek.aktivní245
ek.neaktivní235
  
  
Obyvatelstvo podle národnosti k 26.3.2011česká311
moravská4
slezská5
slovenská18
německá1
polská20
neuvedeno128
  
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 26.3.2011neuvedeno222
věřící171
nezjištěno105
Domovní a bytový fond k 26.3.2011  
domy celkem147
byty celkem193
  
Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel0,8 %
Rozloha obce, struktura pozemků k 31.12.2015výměra [ha]529
zemědělská půda

436

nezeměd. půda

lesní pozemky

93

42,8

vodní plochy2,6
zastav. plocha9,3
ostatní plocha38,4
 
 
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 22.09.2020 13:17