Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

52/2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů

03.09.2020 08:45 (platnost do: 10.09.2020)
 
pdf.png
 

50/2020 Záměr obce Horní Tošanovice na směnu pozemku parc.č. 135/11 za pozemek parc.č.98/49, 100/1 díl b) a 130/70 díl c), k.ú. Horní Tošanovice

20.08.2020 11:25 (platnost do: 07.09.2020)
 
pdf.png
 

49/2020 Záměr obce Horní Tošanovice na prodej pozemku parc.č. 829/5, k.ú. Horní Tošanovice

20.08.2020 11:22 (platnost do: 07.09.2020)
 
pdf.png
 

48/2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

18.08.2020 13:12 (platnost do: 03.09.2020)
 
pdf.png
 

47/2020 Mimořádné opatření č.21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

17.08.2020 11:02 (platnost do: 31.08.2020)
 
pdf.png
 

46/2020 Oznámení o konání 13.zasedání zastupitelstva obce

10.08.2020 16:22 (platnost do: 20.08.2020)
 
pdf.png
 

42/2020 Mimořádné opatření č.16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

27.07.2020 08:29 (platnost do: 10.08.2020)
 
pdf.png
 

41/2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

23.07.2020 12:03 (platnost do: 07.08.2020)
 
pdf.png
 

40/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

21.07.2020 13:13 (platnost do: 26.07.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

39/2020 Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

21.07.2020 09:55 (platnost do: 27.07.2020)
 
 
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 22.09.2020 13:17