Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

Sbírka na zvelebení okolí kolem horské chaty Prašivá

23.06.2020 07:13
 
 

Výzva občanům k opatrnosti a zabezpečení majetku

22.06.2020 07:53

Výzva občanům k opatrnosti a zabezpečení majetku

Na základě upozornění okolních obcí sdělujeme:

Po obcích se pohybují občané romské národnosti, zřejmě tipaři.
Upozorňujeme Vás na tyto skutečnosti a doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení nemovitostí.
V případě zjištění něčeho podezřelého žádáme, abyste ihned volali Polici ČR, obvodní oddělení Hnojník, telefon 725 516 507.
 
 

Charita Třinec - poradna pro pečující

08.06.2020 07:17
 
pdf.png pdf.png
 

Sběrný dvůr v Třanovících otevřen

06.04.2020 12:50

Společnost Třanovice služby, o.p.s. oznamuje, že od soboty 4.4.2020 je sběrný dvůr v Třanovicích otevřen.

otevírací doba

UT 12.00 - 17.30
SO 9.00 - 11,30

 
 

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

06.04.2020 07:55
 
 

Návrh chodníku Horní Tošanovice od autobusové zastávky směr nová zástavba za ObÚ

31.03.2020 08:34
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Upozornění - Finanční úřad - sběrné boxy

30.03.2020 07:41
 
pdf.png
 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie

23.03.2020 09:14

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 
 

dětská poradna

20.03.2020 11:55

Sdělujeme, že dětská poradna MuDr.Roznanitové je v H.Tošanovicích až do odvolání zrušená. Ordinace v Hnojníku je v provozu v úsporném provozu. V nutných případech zavolejte předem na tel.:558696118.
 
 

Ipozornění občanům - co je to "karanténa" a jak se v ní chovat

10.03.2020 12:59

UPOZORNĚNÍ občanům! - Karanténa a jak se v ní chovat

10.03.2020 09:04

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),

se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu

při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte

hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety

aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
dále:

často větrat

izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.

čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)

měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte


Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře

přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)

pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný

venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou

v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.
Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění

nepoužívat výtah

nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci

dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob

důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.
Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

 
 
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2021 | poslední aktualizace: 22.09.2020 13:17